PRÁVNE SLUŽBY

Ochrana osobných údajov

Poučenie o spracovaní osobných údajov...

Trestné právo

zastupovanie ako súdom ustanovený...

Pracovné právo

pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných...

Obchodné právo

založenie spoločnosti, zmeny v obchodných...

Rodinné právo

návrhy na rozvod manželstva vyporiadanie...

Občianske právo

kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, darovacie...

Právnici

JUDr. Ján Pekar, advokát
1978 - 1982
-    štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1982 - 1985 -    justičný čakateľ na Okresnom súde v Senici
1986 - 1994 -    sudca Okresného súdu v Senici
1995 - doteraz -    výkon samostatnej advokátskej praxe
jazyky: 
-    slovenský jazyk, ruský jazyk

Mgr. Radoslava Ivanová, advokátska koncipientka
2006 - 2011 -    štúdium na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne - odbor Anglický jazyk a literatúra. Štúdium ukončené udelením titulu Mgr.
2009 - 2014
-    štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne - odbor Právo a právna veda. Štúdium ukončené udelením titulu Mgr.
2014 - doteraz -    advokátsky koncipient
jazyky: 
-    slovenský jazyk, anglický jazyk.